«داستان»

 

در سختی‌های آغاز راه، در تنگناهای مقطعی، در فشار انتظارهای مخاطب و بالاخره وقتی خانم مرشدزاده از خانواده‌ی داستان جدا شد.

این چهلمین شماره‌ی مجله‌ی داستان است. می‌گویند چهل‌سالگی سن تثبیت و پختگی آدم‌هاست و ما دوست داریم که چیزی شبیه این گزاره برای چهل‌شمارگی ما هم صادق باشد. دوست داریم آن هدف و آرمان آن‌قدر در ذهن‌ ما و شما محکم شده باشد که برای خودش حیات جداگانه داشته باشد و در جهان ایده‌های زنده، به زندگی‌ و تکثیر و تکامل ادامه بدهد. فکر می‌کنیم که این مجله حاصل ارتباط صمیمانه‌ی افکار و آثار نویسندگان و هنرمندان و مخاطبان است و تا آن‌ها هستند، داستان هم «بودن» را نه وظیفه که جزو ذات خودش می‌داند.

همه‌ی ما اولین روز ورودمان را به «داستان» به یاد داریم؛ و همین‌طور روزها و ماه‌های بعدش را. تلاش‌های خانم مرشدزاده را برای گردآوردن این جمع و آغاز این مجله، برای دور نگه‌داشتن آن از حاشیه‌ها و رساندن آن به چهل‌شمارگی. این‌ قاب‌ها را به خاطر می‌سپاریم و خوشحالیم که در آن‌ها حاضر بوده‌ایم. از خانم مرشدزاده برای همه‌ی این‌ لحظه‌‌ها ممنونیم و امیدواریم در خلق جمع‌ها و تصاویر تازه مثل همیشه موفق باشند.

/ 0 نظر / 11 بازدید